• "ХАЙРЛА-ХАМГААЛ" аяны хүрээнд сургалт зохион байгууллаа
 • Аюулгүй амар тайван Сүмбэр аян
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас баталсан ажлын хэсэг 2017.06.12-16-ны хооронд 5 хоногийн сургалт зохион байгуулж байна.
 • Спортын бага наадамд амжилттай оролцов
 • “Тантай үргэлж хамт” өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа
 • Цагдаагийн албаны тухай хуулийн эх бичвэрийг хүлээн авлаа
 • Явган марш 2017
 • Зөвлөгөөн зохион байгууллаа
 • Мастер кросс 2017
 • Цагдаагийн хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлангаа иргэддээ тавилаа
Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Тээврийн хэрэгслийн жолоочид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль, дүрэм, журам, стандартыг мөрдүүлэх, тэдний сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, гаргасан зөрчилд оноо тооцох, зөрчил гаргаагүй тохиолдолд урамшуулах асуудлыг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. ..
2015-09-01
Албаны бахархал
Монголын цагдаагийн байгууллагын тухай хууль анх 1993 онд батлагдсанаар цагдаагийн байгууллага туг, бэлэгдэлтэй байхаар хуульчлагдсан бөгөөд..
2015-05-22
Амьдралын хүнд нөхцөлд хогийн цэг дээр амьдарч байгаа ээж, хүү хоёрт тусламж үзүүлэв...
2015-03-08
Усан спорт
..
2015-03-11
..
2014-12-08
Хууль зүйн сайд айлчилж тус хэлтсийн ажил байдалтай танилцлаа
Тус аймагт Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав зочилж хуулийн байгууллагуудын ажил байдалтай танилцаж, алба хаагчидтай уулзал..
2015-04-22
Хэлэлцүүлэг
Аймгийн ГХУСАЗЗ, Хуулийн хэлтэстэй хамтран архи согтууруулах ундааг худалдан борлуулдаг, үйлчилдэг аж ахуйн нэгжийн захирлуудын дунд хэлэлц..
2015-11-17
Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан жагсаалын бэлтгэл хийлээ...
2015-03-11
"Ухаалах харилцаа" сэдэвт сулгалтанд хамрагдлаа
..
2015-04-10
..
2014-12-08
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
 • 2015-04-30
 • 2015-01-06
Эрэн сурвалжилж байна