/ Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг / Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг

Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг

   ХЭРЭГ БҮРТГЭХ,МӨРДӨН БАЙЦААХ ТАСГИЙН  ТАНИЛЦУУЛАГА

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1980 оны 252-р тогтоолыг үндэслэн НАХЯ-ны сайдын 1981 оны 01-р сарын 19-ний өдрийн  33 тоот тушаалаар Дорноговь аймгийн НАХГ,ЦСХ-ийн харьяа Чойр дахь цагдан сэргийлэх групп байгуулахад  нэг мөрдөн байцаагчийн орон тоотой болгосноор тус аймагт мөрдөн байцаах алба үүсэх эхлэл тавигдсан байна. Групп байхад анхны мөрдөн байцаагчаар дэслэгч Ш.Бат-Энх томилогдон ажиллаж байжээ.1991 онд Чойр хотын Цагдаагийн хэлтэс  болгон өргөжүүлэхэд “Мөрдөн байцаах тасаг” үүсэн бий болж ахлах мөрдөн байцаагч ахмад Б.Ганбаатар тасгийг удирдан ажиллаж  байжээ.

Хэрэг бүртгэх тасаг нь 2002 оны 09-р сарын 01-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Монгол улсын Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Цагдаагийн байгууллагад шинээр би болсон Хэрэг бүртгэх газрын орон нутаг дахь нэгж болон хөнгөн болон хүндэвтэр гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байгаад 2008 онд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд өөрчилт орж тус тасаг нь зөвхөн хөнгөн гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулдаг болсон байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн 313 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтаар тус хэлтсийн орон тоо, албан тушаалын цол, цалингийн зэрэглэлийн шинчилэн батлаж гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий эрүү, мөрдөн байцаах, хэрэг бүртгэх тасгуудыг нэгтгэн нутаг дэвсгэрийн Цагдаагийн байгууллагад Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг болж өөрчлөгдөн ажиллаж байгаад 2015 оны 05-р сарын 21-ний өдрийн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын  5/297 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралтаар тус хэлтэст  Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг болж өөрчилөгдөн ажиллаж байна.

Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар: цагдаагийн ахмад П.Насантогтох 1992-1993 онд, цагдаагийн ахмад Ж.Баянсан 1993-1995 онд, цагдаагийн хошууч Г.Цогтбаатар 1995-2002 онд, цагдаагийн ахмад Х.Буянтүмэн 2002-2006 онд, цагдаагийн дэд хурандаа С.Ганбат 2006-2012 онд, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Баточир 2012-2013 онд, цагдаагийн хошууч Г.Болор-эрдэнэ 2013-2014 онуудад, Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар:  цагдаагийн хошууч Ч.Чинзориг 2003-2013 онд, цагдаагийн хошууч Г.Цэрэнжамц 2013-2014 онуудад тус тус ажиллаж байсан.

Одоо тус тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Л.Чинбат, ахлах хэрэг бүртгэгчээр цагдаагийн хошууч Л.Лхагвагарам, ахлах мөрдөн байцаагчаар цагдаагийн ахмад Н.Баярзолбоо, мөрдөн байцаагчаар цагдаагийн ахмад Г.Одбаяр, цагдаагийн дэслэгч А.Цогбадрах,  цагдаагийн дэслэгч Н.Дашдондог нар ажиллаж байна.

Тус тасаг нь 2014 онд хамт олноо тэргүүлэн Цагдаагийн хэлтсийн ”Тэргүүний хамт олон”-оор шалгарсан, Байгууллагын  “Хөдөлмөрийн аварга  алба хаагчаар” тасгийн дарга хошууч Л.Чинбат 2004,2005,2006,2007онд, УМБГ-ын “Шилдэг мөрдөн байцаагчаар 2008 онд, “Хөдөлмөрийн аварга  алба хаагчаар” ахлах хэрэг бүртгэгч хошууч Л.Лхагвагарам  2009,2010,2011,2012 онуудад, мөрдөн байцаагч ахмад Г.Одбаяр 2014 онд, мөрдөн байцаагч дэслэгч А.Цогбадрах 2006, 2008 онуудад “ Ажил мэргэжлийн тэрүүний алба хаагчаар” тус тус шалгарч байсан.

Тасгийн алба хаагчдаас Цагдаагийн  ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Чинбат 2004 онд, мөрдөн байцаагч цагдаагийн ахмад Г.Одбаяр 2014 онд шагнуулж, мөрдөн байцаагч цагдаагийн дэслэгч А.Цогбадрах 2006 онд  Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг” 2009 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Жуух бичиг”-ээр тус тус шагнагдаж байсан.

Статистик мэдээ
  • 2015-04-30
  • 2015-01-06
Эрэн сурвалжилж байна